You are currently viewing Ciekawość i kreatywność przywódcy
Happy business people sitting at meeting table in office, looking at camera, smiling. Focus placed on businessman in front.

Ciekawość i kreatywność przywódcy

Przywódca powinien odznaczać się ciekawością otaczającego go świata. NIE może być dobrym przywódcą człowiek skoncentrowany na sobie, widzący tylko czubek swojego nosa. Wybitny przywódca ciągle poznaje świat, zdobywa informacje, rozmawia z ludźmi, czyta książki i gazety.

Ciekawość daje więc informacje. A te razem z kreatywnością pozwalają szybko znajdować skuteczne rozwiązania trudnych sytuacji.

Kreatywność jest zatem potrzebna, bo przywódca powinien sprawnie znajdować nowe rozwiązania. Potrafić wyjść poza ramy codzienności. Robić coś innego niż wszyscy. A do tego wszystkiego potrzebna jest kreatywność.