You are currently viewing Przywódca przekonuje ludzi prostotą, a nie perswazją i manipulacją
Mature man looking at camera with a bright smile and a pair of glasses. Space for text

Przywódca przekonuje ludzi prostotą, a nie perswazją i manipulacją

Skuteczny i szanowany przywódca wie, że ludzi najłatwiej przekonują proste opisy konkretnych faktów. Kiedy chce kogoś przekonać do swojej idei, pokazuje, że ona działa – tzn. przynosi oczekiwane korzyści wszystkim stronom.

Jeśli Twoja idea nie przynosi ludziom korzyści, a jedynie straty, to nawet najlepszymi technikami perswazyjnymi ich do niej nie przekonasz. Co najwyżej złapią się na chwile na Twój haczyk, ale w dłuższej perspektywie zauważą to i postanowią Ci odpłacić „pięknym za nadobne”. Czyli następnym razem naciągną Ciebie.

Jeśli chcesz kogoś przekonać do swojej idei, opisz ją w prostych słowach i pokaż, że działa prawidłowo – tzn. przynosi oczekiwane korzyści wszystkim stronom.