You are currently viewing Charyzma to cecha bardzo potrzebna przywódcy
Closeup portrait of confident happy business men and women in a row

Charyzma to cecha bardzo potrzebna przywódcy

Charyzma to cecha, która powoduje, że ludzie chcą podążać za przywódcą. I nie chodzi tu
o techniki wywierania wpływu, czy manipulację, ale o inspirowanie i zaufanie.

Ludzie podążają za liderem, ponieważ mu ufają i rozwijają się dzięki niemu. Zatem charyzma to kwestia inspirowania oraz zaufania.