You are currently viewing Dobry przywódca zapobiega zagrożeniom, a nie reaguje na nie

Dobry przywódca zapobiega zagrożeniom, a nie reaguje na nie

Jeśli dochodzi do problemów i musisz na nie reagować oznacza to, że twoje działanie, wizja, cele i priorytety są błędne. Rolą przywódcy jest zmodyfikować wizję, cele, priorytety i działania tak, aby zapobiegać trudnościom, a nie naprawiać je. Zobaczmy na czym to dokładnie polega.

Jeśli ktoś kiedyś przemycił na pokład samolotu bombę w bucie, ludzie zdejmują buty, które są poddawane szczegółowej kontroli. Ktoś inny wniósł do samolotu płynną bombę, pasażerowie wyrzucają płyn do płukania ust i dezodoranty.

Jeśli ktoś przemyci bombę w gumce od majtek, na lotniskach trzeba będzie zdejmować majtki. To nie jest przywództwo. To jest reagowanie.

Dowiadujemy się o bombie w dezodorancie i zabraniamy wnosić dezodoranty na pokład samolotów. Przywództwo zapobiega zagrożeniom, a nie reaguje na nie.

Prawdziwy przywódca nie szuka bomby w butach, czy majtkach, ale zmienia swoją wizję, cele, priorytety i działania tak, aby nikt NIE chciał wnosić bomby na pokład samolotu! To cała tajemnica zapobiegania.

Jeśli ktoś stwarza Ci zagrożenia, nie walcz z zagrożeniami, ale spraw by ta osoba NIE chciała już stwarzać Ci zagrożeń.