You are currently viewing Kluczowe obszary przywództwa
Team of business colleagues looking at a chart put on the wall

Kluczowe obszary przywództwa

Kluczowe obszary przywództwa to właściwi ludzie (zespół) i odpowiednie priorytety (najważniejsze zadania).

Ludzie (zespół)

Najbardziej ceniony trener amerykańskiego footballu, Vincent Lombardi, uważał że praca zespołowa i jasne określone priorytety są fundamentem sukcesu jego drużyn. Dodawał jednak, że zawsze budując zespół trzeba zaczynać od „surowego materiału” – od młodych ludzi z dużym talentem.

Z surowego żelaza można odlać wszystko – i czołg i gwoździe. Jednak o wiele trudniej jest z gwoździ zrobić czołg. Pamiętaj też, że jeśli weźmiesz sobie trochę gwoździ i trochę surowego żelaza, to też trudno będzie ci z nich zrobić czołg. Gwoździe zawsze będą gwoździami.

Według Lombardiego dobór ludzi do zespołu jest ważniejszy niż samo budowanie zespołu. Dobieraj więc ludzi pod cele zespołu. Jeśli takich nie masz, zatrudnij nowych. Jednak takich, którzy nigdy nie byli w zupełnie odmiennym zespole. Jeśli chcesz mieć czołg, kup czołg, lub surowe żelazo i kształtuj je.

 

Priorytety

Oprócz właściwego zespołu, szef powinien posiadać listę priorytetów. Aktualizuje ją bardzo często. Minimum raz na tydzień. Lista priorytetów, opisana pełnymi zdaniami, liczy maksymalnie 50 słów. Dłuższe listy są zwykle za długie, żeby je zrealizować.

Kiedy będziesz miał już taką listę priorytetów odpowiedz pisemnie na pytanie: „Jakie są trzy kierunki działań, które zamierzasz podjąć w odniesieniu do każdego priorytetu?”. Pisz prostymi zdaniami – nie komplikuj sobie życia. Ludzie uważają, że życie jest zbyt skomplikowane. Prawda jest taka, że sami je sobie zbyt skomplikowali.

 

Podsumowanie

Przywództwo polega na:

  • skompletowaniu odpowiedniego zespołu oraz
  • wybraniu prostych priorytetów pozwalających osiągnąć złożone cele.

Te dwa elementy (zespół i priorytety), to główne czynniki decydujące o sukcesie, albo porażce lidera.