You are currently viewing Przywódca to odpowiedzialny człowiek z charakterem
Handsome mature man looking at camera with a pair of modern glasses

Przywódca to odpowiedzialny człowiek z charakterem

Dobry przywódca wie, co jest dobre, a co złe i ma odwagę robić dobre rzeczy nawet wtedy, kiedy wszyscy występują przeciwko niemu. Doskonale ujął to Abraham Lincoln, mówiąc: „Jeśli chcecie wystawić na próbę charakter człowieka, dajcie mu władzę”.

Przywódca z charakterem zawsze ponosi odpowiedzialność za swoje decyzje. Prezydent z charakterem nie poprosi nawet jednego żołnierza o to, by umierał za błędną politykę państwa.

Dyrektor z charakterem nie poprosi nawet jednego pracownika o to, by ten umierał z głodu za błędną politykę firmy. Nie zwolni ludzi dlatego, że on sam popełnił błędy i źle zaplanował działania firmy. Odpowiedzialny szef z charakterem znajdzie człowiekowi nowe zajęcie, za które mu zapłaci, lub wypłaci mu pensję bez pracy. To właśnie jest odpowiedzialność i charakter!