You are currently viewing Przywódcy potrzebne są prawdziwe umiejętności komunikacyjne

Przywódcy potrzebne są prawdziwe umiejętności komunikacyjne

Prawdziwe umiejętności komunikacyjne są potrzebne nie wtedy, kiedy przemawia się do ludzi i mówi im się o sukcesach. Ale wtedy kiedy trzeba rozmawiać o rzeczach trudnych.

Szef powinien umieć rozmawiać o rzeczach trudnych. Żeby to czynić, potrzebne są umiejętności komunikacyjne.

Przywódca umie mówić prawdę nawet w najtrudniejszych chwilach. Umie też słuchać. Potrafi również prosić o pomoc, kiedy wymaga tego sytuacja. Prawdziwy przywódca nie musi udawać wielkiego twardziela i straszyć innych swoją siłą. On po prostu potrafi rozmawiać.